Козацькі літописи

ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.

гетьманування І. Мазепи в Лівобережній Україні
обрання І. Мазепи гетьманом Лівобережної України, укладення Коломацьких статей із Московською державою
участь козаків на чолі з І. Мазепою у Другому кримському поході московсько-українського війська
Північна війна Росії зі Швецією за вихід до Балтійського моря
національно-визвольне повстання на чолі з полковником С. Палієм на Право­бережній Україні
національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи
укладення І. Мазепою таємного договору зі шведським королем Карлом XII під час Північної війни
гетьманування І. Скоропадського в Лівобережній Україні
перехід на бік І. Мазепи запорозьких козаків на чолі Козацькі літописи з кошовим отаманом К. Гордієнком
заснування запорозькими козаками Кам'янської Січі на території Кримського ханства
поразка шведсько-українського війська в Полтавській битві, крах планів І. Мазепи щодо здобуття незалежності України
обрання П. Орлика гетьманом в еміграції, укладення «Пактів і Конститу­ції прав і вольностей Війська Запорозького»
похід козацьких загонів П. Орлика на Правобережну Україну
Прутський похід російської армії Петра І проти Османської імперії
заснування запорозькими козаками Олешківської Січі на території Кримського ханства
діяльність першої Малоросійської колегії на чолі з бригадиром С. Вельяміновим
подання Петру І Коломацьких чолобитних, ув'язнення наказного гетьмана П. Полуботка в Петропавлівській фортеці
гетьманування Данила Апостола в Лівобережній Козацькі літописи Україні
повернення козаків із території Кримського ханства на Запорожжя, засну­вання Нової Січі на р. Підпільній
діяльність правління Гетьманського уряду на чолі з князем О. Шаховським

Конституція—

Малоросія—.

Малоросійська колегія—.

Козацьке бароко.

Козацькі літописи

Після усунення від влади І. Самойловича в……. р. гетьманом Лівобережної України був обраний ………….. (1687—1708 рр.), який підписав нову українсько-московську угоду на основі Глухівських статей. ………………………1687'р. ще більше обмежили автономію України:

У ………. р. українські козаки на чолі з І. Мазепою разом із московськими військами взяли участь у Другому кримському поході.

У 1704р. війська І. Мазепи за наказом московського царя допомогли польському уряду придушити національно-визвольне повстання 1702—1704 рр Козацькі літописи. на Правобережжі, очолене полковником…………….. За таких обставин ……..

Полтавській битві 27 червня ……р. призвела до краху планів І. Мазепи …………………України. Після смерті І. Мазепи гетьманом в еміграції було обрано ……………….(1710—1742 рр.),

• Україна визнавалася……………….., де гетьманські повноваження обмежувалися на користь стар­шини;

• законодавча влада мала належати……………..., виконавча влада —………………….., судова влада —……………..;

Автономія

Гетьманщина.

Коломацькі статті—головні пункти?.Кримські походи—

Північна війна—

«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького»—

Історичний портрет Іван Мазепа (1639—1709)

Історичний портрет Пилип Орлик (1672—1742)

У 1708 р. після переходу І. Мазепи на бік шведів гетьманом Лівобережної України з волі царя Петра І був обраний ………………(1708—1722 рр.), який намагався в ……………….1709 р. відновити деякі Козацькі літописи права України.

• створив першу …………….колегію (1722—1727 рр.) у складі…..російських офіцерів на чолі з бригадиром ………….яка управляла Україною разом із гетьманом.

У 1722 р. після смерті І. Скоропадського Петро І не дозволив обрати нового гетьмана. Наказний (тимчасовий) гетьман …………..(1722—1724 рр.)

У 1727 р. імператор Петро II (1727—1730 рр.) вирішив відновити гетьманство, розраховуючи на військову допомогу козаків у війні з Туреччиною. Гетьманом був обраний ………………(1727— 1734 рр.). Він отримав від царського уряду «……………………….», які значно обмежили автономію України. Д. Апостолу вдалося провести реформи у сферах судочинства, фінансів, торгівлі й таким чином тимчасово пригальмувати наступ царизму на автономію України.

У 1734р. після смерті Д. Апостола імператриця Анна Іоанівна (1730—1740 рр Козацькі літописи.) не дозволила обрати нового гетьмана й передала всю владу в Україні Правлінню……………. уряду (Р34—1750 рр.) на чолі з князем ………….. У 1750 р. імператриця Єлизавета Петрівна (1741—1761 рр.) відновила гетьманство, висунувши на цю посаду ………………………..(1750—1764 рр.), який став останнім гетьманом в історії Української козацької держави.


documentaviewer.html
documentavifdoz.html
documentavifkzh.html
documentavifsjp.html
documentavifztx.html
Документ Козацькі літописи