ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

1 Які основні причини виробничого травматизму і професійної захворюваності?

2. Страхові експерти з охорони праці, їх функції та повноваження.

3. Середня спискова чисельність працюючих на підприємстві за звітний період складає 1450 чоловік. Кількість випадків захворюваності за звітний період – 18, кількість днів тимчасової непрацездатності – 248 днів. Визначити показники частоти захворюваності (на 100 працюючих) та важкості на підприємстві.

Затверджено на засіданні

циклової комісії ______електротехнічних дисциплін___________________

Протокол №____ від „____” ________________ 2012року

Голова циклової комісії _________________ - _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ ___________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

________________________________Макіівський промислово-економічний колежд _______________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційнийрівень________молодший спеціаліст________________________________

Навчальна дисципліна __________”Охорона праці в галузі”__________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

1 Які засоби індивідуального захисту застосовуються для попередження нещасних випадків на ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24 виробництві?

2. Від чого залежить ширина санітарно-захисної зони? Як здійснюється планування території підприємств?

3.Середня спискова чисельність працюючих на підприємстві за звітний період складає 5820 чоловік. Загальна кількість нещасних випадків, що привели до втрати непрацездатності за звітний період – 16, кількість днів непрацездатності, викликаних нещасними випадками за той же період – 368 днів. Визначити показники виробничого травматизму – частоти, важкості та непрацездатності.

Затверджено на засіданні

циклової комісії ______електротехнічних дисциплін___________________

Протокол №____ від „____” ________________ 2012року

Голова циклової комісії _________________ - _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ ___________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

________________________________Макіівський промислово-економічний колежд _______________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційнийрівень________молодший спеціаліст________________________________

Навчальна дисципліна __________”Охорона праці в галузі”__________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26

1.Які загальні вимоги безпеки до ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24 виробничих процесів?

2. Які обов'язки та дії працівників у разі пожежі?

3. Середня спискова чисельність працюючих на підприємстві за звітний період складає 2730 чоловік. Кількість випадків захворюваності за звітний період – 11, кількість днів тимчасової непрацездатності – 187 днів. Визначити показники частоти захворюваності (на 100 працюючих) та важкості на підприємстві.

Затверджено на засіданні

циклової комісії ______електротехнічних дисциплін___________________

Протокол №____ від „____” ________________ 2012року

Голова циклової комісії _________________ - _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


documentavinkbx.html
documentavinrmf.html
documentavinywn.html
documentavioggv.html
documentavionrd.html
Документ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24